Jövőkép, küldetés, történetünk

Alapítványunk víziója szerint önszerveződő egyének és közösségeik emberi méltóságot tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakításáért dolgozik.

Küldetésünk:

  • a közösségi szereplők közötti együttműködések ösztönzése,
  • a közösségek tagjai önszerveződő képességének megerősítése,
  • az emberi méltóság, felelősség és fenntarthatóság közösségi értékeit érvényre juttató attitűdök, és szemléletmódok formálása,
  • közérdekű érdekérvényesítés, szabályozók alakítása.

Irányítás

A DemNet alapítója Herbert Ascherman. Az Alapító a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése alapján az alapítói jogok gyakorlására Nizák Pétert jelölte ki. Az Alapító az Alapítvány kezelésére 5 tagú kuratóriumot hozott létre (az egyik pozíció jelenleg betöltetlen). A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. Az Alapító a kuratórium elnökének Thomas J. Dononvant, titkárának Pálvölgyi Pétert jelölte ki. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

Alapító okirat

Mely a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány létrehozására az Alapító által 1995. november hó 1-én aláírt Alapító Okirat és annak időközi módosításainak egységes szerkezetbe foglalt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján átdolgozott szövege.

Munkatársak

A DemNet munkatársai, állandó szakértői, segítői.

Jószolgálati nagykövet

Al Ghaoui Hesna szerkesztő-riporter, a DemNet felkérésére a Millenniumi Fejlesztési Célok jószolgálati nagykövete.

FaLang translation system by Faboba